Cea mai ieftina cura de slabire

SIESTA PANZIÓ - PRODSILVER SRL

România literară, octombrie-decembrie Anul 30, nr. Ele nu mai sínt un element de decor şi nici apatice muze. Provoacă reacţii. Seduc ori trezesc antipatii. Evantaiul a ceea ce - prin tradiţie - nu se cuvine e aproa­pe închis, evantaiul a ceea ce e permis se deschide tot mai mult, deşi nu de tot.

Or, femeia nu vrea sâ fie cum ar spune criticul nici mai mult, nici mai puţin decît atît. Misoginismul său de nuanţă şovină te ia prin surprindere.

Enviado por

Fe­minitatea ce ţine de tradiţia autohtonă e bunâ, dar exista riscul contaminării cu elemente dubioase ale feminităţii strâine. Adicâ femei zdravene, în­tregi, sănătoase, gospodine deşâvîrşite şi sclipind de curăţenie în costumul lor cu fusta albă, tulpan, ilic şi fotă neagră. Pentru că la drept vorbind, adevărata lor frumuseţe este câ sínt femei şi vor sâ râmîie femei. Asta spre deosebire de nemţoicuţa cu pantaloni, genunchi goi şi bocanci de şapte ori cît ea, care a venit sâ viziteze biserica neagrâ din Braşov şi pe care aş fi trîntit-o bucuros cu capul de o muche de stîlp, ba aş fi şi scuipat-o cu frenezie, dacă locul şi împrejurările mi-ar fi îngăduit s.

Cu excepţia laturii abisale, afirmaţia nu cere comentarii. Pe bsc zsírégető áttekintés asemenea reacţii bărbâ­­teşti-româneşti, misoginismul de cati­fea al lui G. Câlinescu, Arghezi, Eugen Ionescu cel din perioada unui Nu ge­neral, care nu avea cum sâ faca excep­ţie cu femeile este aproape mîngîietor.

Tot pe prima paginâ, Viaţa literară pu­blica în nr. De-acum înainte, literatura şi cul­tura vor fi treburi feminine sau ale unor bărbaţi impotenţi şi efeminaţi. De altfel nu vedeţi câ literatura celor mai tineri bărbaţi este trista, pesimistă şi ruşinoasă de a fi literatura? Nu mai avem deci scriitori tineri. Dar avem fete, numai fete, pensioane de fete, şcoli de fete, interioritate de fete, fete amoroase, fete studente.

Sâ faceţi cultura şi bucătărie! Cît despre «frica mea de a înjura bărbaţii» jţâsesc câ acuzaţia este total ridicula. Intr-adevâr, mă întreb cine sunt bărbaţii literari de care mi-ar putea fi frica? De Liviu Rebreanu? Dar greoi şi ardelean cea mai ieftina cura de slabire e, pînâ sâ dea un pumn am timp sâ mă duc cu emberek zsírvesztése pînă la Chitila şi sâ mâ întorc pe jos.

Cea mai eficienta metoda de slabit!

Mai râu. Pînâ cli­peşte o dată, pot face ocolul României în avion, fârâ sâ bat recordul la viteză. Şi pe urma d.

Clubul HRI-Vitalion CALEA SPRE SĂNĂTATE

Lovinescu nu se su­pără. Am disperat sâ-1 fac sâ se supe­re.

cea mai ieftina cura de slabire fogyás elbátortalanodott

De Tudor Arghezi? E astmatic şi oboseşte.

Scădere în greutate iu sănătate

De Ion Barbu? Nu are dinte şi nu poate sa muşte. De Camil Pe­­trescu? E mai mic decît mine şi mai slab. De Şerban Cioculescu? Vai, săr­manul, e aşa de galben şi sfrijit. Numai nasul e de el şi, cîteodatâ, ciocul. De Anton Hóiban? E delicat fogyjon 35 után o fata care nu face literatură Doar câ nu poate.

Bunele sale intenţii sínt deviate de pana papagalului portoca­liu, astfel încît afirmaţia de pornire Femeile să voteze! Bi­letele de papagal au rareori colabo­ratoare spre deosebire, de pilda, de Sburătorul sau Viaţa Romînească.

România literară, octombrie-decembrie 1997 (Anul 30, nr. 39-52)

Lucru explicabil daca ne gîndim ca în nr. Dar cea mai ieftina cura de slabire, o, femeie proasta, tu ne placi în în­tregime! De cum apari, o stare de liniş­te s-aşteme asupra mea; tu eşti liniştea, beatitudinea, sérénité admirabila. Cre­­erul tău e o încăpere cu o singură intra­re, mica şi îngustă care nu lasâ sâ pă­trundă prea multe idei: un creer lami­nat, care da afarâ, întinse şi subţiate, sugestiunile şi concepţiunile originale cari ţi-au fost oferite, dar nu pâstreazâ nimic pentru el.

cea mai ieftina cura de slabire fogyhat az időszakában

Spiritul tâu ab­soarbe totul, fără sâ-şi însuşească ni­mic; tu nu eşti în stare sâ răspunzi. Dl Marian creează aici un adevârat personaj mitic.

Bem-vindo(a) ao Scribd!

Domina bona apare tot pe pri­ma paginâ singura întîietate acor­data doamnelornr. Este unul din cele mai sclipitoare şi în acelaşi timp mai contestabile eseuri câlinesci­­ene, cu intuiţii formidabile, care ar merita mai multa zâbava decît i-a acordat critica şi cu prejudecăţi pe mâsurâ. Câlinescu lasâ să se în­ţeleagă ca personajele sínt con­struite dupâ realitate. La femeie este mai posibilă o ast­fel de alterare s.

Helyesen Romanul

Femeia este sau o Helena, animalic frumoasă, aş­­teptînd indiferenta finalul luptei între bârbaţi, sau o Clitemnestrâ. Furiile Ti­­sifona, Alecto, Megera sínt reprezen­tate ca femei. Simplificînd, putem zice câ Anca înfăţişează mişcarea de involuţie a femeii, avînd tendinţa de a lua forma maniacala, fenomen mai rar la bărbat s.

Ca o consolare criticul precizează câ descrierea este a izület diéta care nu exista ca atare, pur. Ceea ce în termeni şi mai brutali s-ar traduce aşa: tot ceea ce e râu, rigid, lip­sit de înălţime şi lipsit de haz în om ţine de femina, restul e vir. Opinia nu e singulara în epocâ şi se bazeazâ pe tradiţie a se vedea Universul literar nr.

Femeia interbelică are la dispoziţie încâ două oglinzi: articolele feministe, destul de frecvente între râzboaie şi ficţiunea romanescâ.

cea mai ieftina cura de slabire dr lynn rincon ga fogyás

Astăzi nu ne pu­tem imagina femeia reală, fârâ genele literare preluate de la toate strâmoaşele şi contemporanele ei din cărţi sau de pe scenă, de la pentru toţi frumoasa Doamnă B. România literară 7.

Érdekesanyagok